• Spanningszoeker
  • Consensus generator
  • Beslisboom