Spanningen en tegenstellingen. Afkomst, ras, geloof, geaardheid, denkwijze, welvaart, invloed, macht, kennis – noem maar op.Afkomst, ras, geloof, geaardheid, denkwijze, welvaart, invloed, macht, kennis – noem maar op. Soms komen ze tot uitbarsting. Iedereen kent de voorbeelden; uit de media of eigen ervaring. En wat in de samenleving aanwezig is, sijpelt zomaar organisaties en bedrijven binnen. Onopgemerkt en daardoor gevaarlijk. Hulp bij het opsporen van dreigend onderhuids gerommel is voorhanden. Gespecialiseerde deskundigen – noem ze organisatieseismologen – herkennen de signalen, identificeren spanningsbronnen, werken toe naar een gezonde organisatie. Weg blinde vlekken, weg struisvogelpolitiek, weg risico’s.

Zonder draagvlak geen oplossingen. Het opsporen van spanningen gebeurt steeds samen met management en medewerkers. Hun inzichten, normen en keuzes leveren een staalkaart aan risico’s én kansen. Breuklijnen, zwakke plekken, ongemakken, dilemma’s, uitwegen, verdedigingslinies, acties, verbeteringen; systematisch komen die in beeld. Met behulp van ‘De Spanningzoeker’: een digitale thermometer, op basis van – soms onbewuste – opvattingen en waarden. En met de inzet van een tweede instrument, ‘De Scherpsteller’; een interactieve kanalisator van discussies en keuzes.

 Zonder wrijving geen glans. Een oud gezegde dat geruststelt. Spanningen kunnen ook aan de basis liggen van creatieve en succesrijke oplossingen. Net zo goed als lava kan verwoesten en vruchtbare grond leveren. In de natuur zijn we goeddeels aangewezen op toeval en geluk. Binnen organisaties op inzicht en doeltreffend handelen.

 

Sluit Menu